12db0303fSimker/**
22db0303fSimker *
32db0303fSimker * TODO: description
406437987SMatt Madia *
506437987SMatt Madia * This file is a part of USB SCSI CAM for Haiku.
62db0303fSimker * May be used under terms of the MIT License
72db0303fSimker *
82db0303fSimker * Author(s):
92db0303fSimker * 	Siarzhuk Zharski <imker@gmx.li>
1006437987SMatt Madia *
1106437987SMatt Madia *
12b3d94504SStephan Aßmus */
13b3d94504SStephan Aßmus/** driver settings support definitions */
14b3d94504SStephan Aßmus
1506437987SMatt Madia#ifndef _USB_SCSI_SETTINGS_H_
162db0303fSimker	#define _USB_SCSI_SETTINGS_H_
17b3d94504SStephan Aßmus
182db0303fSimkervoid load_module_settings(void);
19b3d94504SStephan Aßmus
20b3d94504SStephan Aßmustypedef struct{
212db0303fSimker	uint16 vendor_id;
222db0303fSimker	uint16 product_id;
232db0303fSimker	uint32 properties;
242db0303fSimker#define VENDOR_PROP_NAME_LEN	0x08
252db0303fSimker	char vendor_protocol[VENDOR_PROP_NAME_LEN + 1];
262db0303fSimker	char vendor_commandset[VENDOR_PROP_NAME_LEN + 1];
27b3d94504SStephan Aßmus}usb_device_settings;
28b3d94504SStephan Aßmus
29b3d94504SStephan Aßmusbool lookup_device_settings(const usb_device_descriptor *udd,
302db0303fSimker											usb_device_settings *uds);
31b3d94504SStephan Aßmus
322db0303fSimkerextern int	reserved_devices;
332db0303fSimkerextern int	reserved_luns;
3406437987SMatt Madiaextern bool b_reservation_on;
35b3d94504SStephan Aßmusextern bool b_ignore_sysinit2;
36b3d94504SStephan Aßmus
3706437987SMatt Madia#endif /*_USB_SCSI_SETTINGS_H_*/
382db0303fSimker
39